ΦΕΚ 805/Δ/09.12.2020

  • 09 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. Π.Δ. 25-11-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Δήμου Θεσσαλονίκης (Ν. Θεσσαλονίκης), στην πλατεία Μουσχουντή, με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή