ΦΕΚ 5400/Β/08.12.2020

  • 09 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 130119

Έκτη (6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.(1)

Επιστροφή