ΦΕΚ 5398/Β/08.12.2020

  • 09 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 130092

Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. (1)

Επιστροφή