ΦΕΚ 3914/Β/27.10.2017

  • 08 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. Α.Π. ΓΔΟΠ 0001616 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1826

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο της 21ης Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.(1)

Επιστροφή