ΦΕΚ 3929/Β/31.10.2017

  • 09 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 118699

Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.(2)

Επιστροφή