ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/29.09.2017

  • 09 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 42284/13.10.2017

Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.(1)

Επιστροφή