ΦΕΚ 252/Α/16.12.2020

  • 16 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 325/2020

Περί εκμισθώσεων, εκποιήσεων και εν γένει διαχειρίσεως της περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.(1)

Επιστροφή