ΦΕΚ 5552/Β/17.12.2020

  • 17 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/18174/411

Τροποποίηση της οικ.1 70375/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», ως προς την αποτύπωση της ακριβούς θέσης τοποθέτησης του αγωγού, σύμφωνα με τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» καθώς και τη σύσταση δουλείας για την τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών.(1)

Επιστροφή