ΦΕΚ 171/Α/13.11.2017

  • 13 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 4497

Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή