ΦΕΚ 826/Δ/17.12.2020

  • 18 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 292535/70516/οικ

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 περί απαγόρευσης έκδοσης οικοδομικών αδειών στη ζώνη διέλευσης της υπό βελτίωση 7ης Επαρχιακής Οδού Μεσσηνίας (Τμήματα Μεσσήνη - Εύα και Εύα - Λάμπαινα)» στο Δήμο Μεσσήνης της Π.Ε. Μεσσηνίας.(1)

Επιστροφή