ΦΕΚ 820/Δ/17.12.2020

  • 18 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 55752

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Πρόδρομος» της Δ.Κ. Αρχιλόχου Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ύστερα από αίτηση Γεώργιου Μανιού.(1)

Επιστροφή