ΦΕΚ 819/Δ/17.12.2020

  • 18 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/210173/3649

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ 1679, και προβλεπόμενων κοινόχρηστων χώρων οδών, στην περιοχή «Εγλυκάδα», σε ιδιοκτησία της κας Θεοδώρας Αθανασοπούλου, λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. (1)

Επιστροφή