ΦΕΚ 818/Δ/17.12.2020

  • 18 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. Π.Δ.Ε/ΔΠΧΣ/293784/6157

Έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο ΟΤ/ΚΧ 2978 επί της οδού Καρόλου της περιοχής Επέκτασης Γούβας, λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης..(1)

Επιστροφή