ΦΕΚ 816/Δ/17.12.2020

  • 18 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 812

Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης σε τμήμα του υπ’ αρ. 1192α τεμαχίου, έκτασης 41.698 τ.μ., της Ο.Δ. έτους 1930, του αγροκτήματος Αξού, της Δ.Ε. Κύρρου, του Δ. Πέλλας, της Π.Ε. Πέλλας ύστερα από την έκδοση της υπ’ αρ. οικ.7131/16.9.2020 απόφασης Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.(1)

Επιστροφή