ΦΕΚ 813/Δ/17.12.2020

  • 18 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/663001/65971/43759/4501/1327

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, για αρχαιολογικούς σκοπούς, στη θέση «Πύργος» Κοινότητας Σέσκλου ΔΕ Αισωνίας, Δήμου Βόλου Π.Ε. Μαγνησίας..(1)

Επιστροφή