ΦΕΚ 811/Δ/17.12.2020

  • 18 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 98806/9200

Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού (διόρθωση και συναρμογή Π.Ο.Α.) στη θέση «Σολάκι» Δ.Κ. Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή