ΦΕΚ 5571/Β/17.12.2020

  • 18 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 86066

Μερική τροποποίηση της υπ΄ αρ. 46735/2020 (Β΄3170) απόφασης «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 - μερική τροποποίηση της υπ΄ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄253)». (1)

Επιστροφή