ΦΕΚ 5571/Β/17.12.2020

  • 18 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 117/10/03.12.2020

Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης (παρ. 8β του άρθρου 2 και παρ. 5 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 όπως ισχύει), των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνητα στη Δημοτική Κοινότητα Βόλου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και έκδοση απόφασης περί καθορισμού της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή με κωδικό σύμβασης ΚΤ4-02.(3)

Επιστροφή