ΦΕΚ 5570/Β/17.12.2020

  • 18 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 125310

Καθορισμός διαδικασίας εφοδιασμού δικαιούχων με το ειδικό σήμα του άρθρου 3 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) για την εφαρμογή του κινήτρου της δωρεάν στάθμευσης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.(1)

Επιστροφή