ΦΕΚ 829/Δ/18.12.2020

  • 19 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. Πράξη 47 της 30.11.2020

Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.(1)

Επιστροφή