ΦΕΚ 4003/Β/17.11.2017

  • 20 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 182365

Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.

Η εν λόγω απόφαση ανακλήθηκε άμεσα λόγω παροραμάτων σύμφωνα με το Δελτίο τύπου ΥΠΕΝ 21.11.2017,

ήδη με το διορθωτικό ΦΕΚ 4108Β/23.11.2017, ορίζεται υποχρεωτική η εφαρμογή των αναθεωρημένων Τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ, σηματοδοτώντας παράλληλα και την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (ΚΕνΑΚ) Αποφ. ΔΕΠΕΑ/178581/17 ΦΕΚ 2367Β/12.7.17. Μάλιστα με νέο Δελτίο Τύπου ΥΠΕΝ 24.11.1017, ορίσθηκε η 27η Νοεμβρίου 2017, ως ημερομηνία έναρξης του νέου αναθεωρημένου κειμένου ΚΕνΑΚ 2017. Περαιτέρω σχόλια και αρχεία αποφάσεων και εντύπων και στη σελίδα των νέων

Επιστροφή