ΦΕΚ 846/Δ/24.12.2020

  • 28 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 216965

Συμπλήρωση στοιχείων της υπ’ αρ. 03-12-2019 έκθεσης της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 που δημοσιεύθηκε στο Δ΄195/2020 αναφορικά με τον επανακαθορισμό οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμό οριογραμμών παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» οικισμού Αβύθου της Τ.Κ Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιάλειας της Π.Ε Αχαΐας.(1)

Επιστροφή