ΦΕΚ 5760/Β/28.12.2020

  • 28 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 1648/2020

Διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149).(1)

Επιστροφή