ΦΕΚ 5758/Β/28.12.2020

  • 28 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 1602

Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το Έτος 2021 στο Πλαίσιο της Εφαρμογής του Μηχανισμού Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.(1)

Επιστροφή