ΦΕΚ 852/Δ/28.12.2020

  • 29 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. ΠΑΜΘ/ΔΠΧΣ/197542/6043

Αναγνώριση οδού - πάροδος μεταξύ των οδών Ηφαιστίωνος και Ιφιγένειας- στην Καβάλα, ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.(2)

Επιστροφή