ΦΕΚ 857/Δ/30.12.2020

  • 30 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. Π.Δ.9-12-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών του Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας), στην περιοχή «Έξω Αγυιά», μεταξύ των οδών Αχελώου, Αθηνών, Ροΐδη και Κωνσταντίνου Καραμανλή. (1)

Επιστροφή