ΦΕΚ 5825/Β/30.12.2020

  • 30 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 148334 ΕΞ 2020

Καθορισμός προσόντων και αρμοδιοτήτων Ανεξάρτητου Μηχανικού για τα έργα υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά, καθώς και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 6Α του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).(1)

Επιστροφή