ΦΕΚ 5823/Β/30.12.2020

  • 30 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 62429

Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.1.2021 έως και 31.3.2021.(1)

Επιστροφή