ΦΕΚ 5776/Β/30.12.2020

  • 30 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 161108

Τροποποίηση-διόρθωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων».(1)

Επιστροφή