ΦΕΚ 858/Δ/31.12.2020

  • 04 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 56175

Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού και τον καθορισμό των ορίων παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Λαδικό» Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.(2)

Επιστροφή