ΦΕΚ 5877/Β/31.12.2020

  • 04 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/125009/3392

Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 66 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή