ΦΕΚ 5849/Β/31.12.2020

  • 04 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/709898/71463/49353/4617 9/1577

Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και θητείας εκκαθαριστή της «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.».(3)

Επιστροφή