ΦΕΚ 5912/Β/31.12.2020

  • 05 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. A. 1303

Παράταση του χρόνου υποβολής δήλωσης τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα.(1)

Επιστροφή