ΦΕΚ 5089/Β/18.11.2020

  • 18 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 17605

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σερρών.(2)

Επιστροφή