ΦΕΚ 5082/Β/18.11.2020

  • 18 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 1197/2020

Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2020.(1)

Επιστροφή