ΦΕΚ 4997/Β/12.11.2020

  • 12 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/106723/2314

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(1)

Επιστροφή