ΦΕΚ 5022/Β/13.11.2020

  • 13 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/108451/2613

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/57196/1639/01-07-2019 απόφασης χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης στην ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο «Διασύνδεσης του ΑΦΑ TAP με το ΕΣΜΦΑ» στη Ν. Μεσημβρία του Δήμου Χαλκηδόνος του Ν. Θεσσαλονίκης.(1)

Επιστροφή