ΦΕΚ 5003/Β/12.11.2020

  • 13 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 129652 EΞ2020

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.(2)

Επιστροφή