ΦΕΚ 4978/Β/11.11.2020

  • 11 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/106719/2312

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.(2)

Επιστροφή