ΦΕΚ 4978/Β/11.11.2020

  • 11 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/106715/2311

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων(ΑΣΑ) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(1)

Επιστροφή