ΦΕΚ 4978/Β/11.11.2020

  • 11 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/106722/2313

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (3)

Επιστροφή