ΦΕΚ 740/Δ/10.11.2020

  • 10 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 55683/2338

Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 1281/09-08/1989 απόφασης του Νομάρχη Δυτικής Αττικής (Δ΄ 523), περί κήρυξης ως αναδασωτέας, λόγω πυρκαγιάς, δασικής έκτασης 4.240 στρεμμάτων στη θέση «Τιτάν - Αγία Σωτήρα - Τσακάλι» της περιφέρειας Δήμου Μάνδρας Νομού Αττικής.(4)

Επιστροφή