ΦΕΚ 4953/Β/10.11.2020

  • 10 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 174171

Έγκριση της υπ’ αρ. 323/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης Ν. Αρκαδίας που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.(2)

Επιστροφή