ΦΕΚ 3049/Β/21.08.2017

  • 06 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 179888

Έγκριση της αριθμ. 156/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(1)

Επιστροφή