ΦΕΚ 4912/Β/09.11.2020

  • 09 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 112/11

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Τριπόλεως Βορείου Πλευράς - Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.(7)

Επιστροφή