ΦΕΚ 736/Δ/06.11.2020

  • 07 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 49666

Μερική ανάκληση της υπό στοιχεία 692/20.4.1982 απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, για έκταση συνολικού εμβαδού 784.826,28 τ.μ. που βρίσκεται στις θέσεις «Κοκκινάγκρεμος» και «Κουτσούτης - Κουρέπης» Τ.Κ. Αρχίπολης, Αρχαγγέλου, Μαλώνας και Πλατανίων, Δήμου και Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου (Δ΄ 386).(1)

Επιστροφή