ΦΕΚ 734/Δ/06.11.2020

  • 06 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 3619/58667

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α’ 60), εντός των ορίων του οικισμού «Καφές» Δ.Ε. Σούδας, του Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.(1)

Επιστροφή