ΦΕΚ 3048/Β/21.08.2017

  • 06 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 173971

Έγκριση της αριθμ. 518/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης Ν. Αρκαδίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(1)

Επιστροφή