ΦΕΚ 730/Δ/04.11.2020

  • 05 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 195286

Μερική ανάκληση των υπ’ αρ. (α) 5812/23-11-2007 (Δ’ 664) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 152.140.634,58 τ.μ. στις θέσεις ’’Γάια - Μακρυχώρι - Παραμερίτες - Παρθένι κ.λπ.’’ περιφέρειας Δημοτικών Διαμερισμάτων Μακρυχωρίου, Παραμεριτών, Αγ. Ιωάννη, Αγ. Λουκά, Τραχη λίου κ.λπ., Δήμων Ταμυνέων, Αυλώνος και Κονίστρων του Νομού Εύβοιας» λόγω πυρκαγιάς, για έκταση εμβαδού 1.496.941,60 τ.μ., και (β) υπ’ αρ. 2516/ 09-10-1992 (Δ’ 1124) απόφασης του Νομάρχη Ευβοίας περί «Κήρυξης αναδασωτέας έκτασης 360 στρεμμάτων στη θέση Σταυροί Τραχηλίου Ν. Ευβοίας» λόγω πυρκαγιάς, για έκταση εμβαδού 166.791,90 τ.μ., στις θέσεις «Ράχη, Παπά Ράχη, Αγριλιά, Ραχίτσες, Αλωνάκι κ.λπ.» στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Τ.Κ. Τραχηλίου της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Ευβοίας .(1)

Επιστροφή