ΦΕΚ 3040/Β/10.08.2017

  • 06 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 68415/28223

Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.(2)

Επιστροφή